Home New Blogs Popular Blogs Add Bew blog Modify existing blog FAQ
   Report bad link
Thank you for taking the time to report the following link as bad:


Title: Ada apa dengan ayah Pin
URL: http://www.ayah-pin.blogspot.com
Description: Kumpulan Ayah Pin merupakan antara lima kumpulan ajaran sesat paling tegar dikesan di Malaysia dan mula bergerak pada tahun 1982. Ia antara lain, mengamalkan ratib secara kuat dalam gelap dengan bercampur antara lelaki dan wanita. Pemimpinnya pula, Arrifin Muhammad , 65 tahun mengaku dirinya sebagai tuhan, pencipta semua agama serta pemegang kunci ke syurga.© Blogs Catalog 2005,2006 ( Contact | Add blog | Buttons | Modify blog | Login | Register )